Download Lucky Patcher for Android
Lucky Patcher ปรับแต่งการอนุญาตเข้าใช้งานแอพฯ และทำลายข้อจำกัดต่าง ๆ
Free 5.7MB

Download Lucky Patcher for Android

การอนุญาต: ฟรี
ระบบปฏิบัติการ: Android
ต้องการ Android: 2.3 และใหม่กว่า
ภาษา: [ภาษาสเปน] [ภาษาอังกฤษ] [ภาษาโปรตุเกส] [ภาษาฝรั่งเศส] [ภาษาเยอรมัน] [ภาษาอิตาลี] [ภาษาจีน] [ภาษาญี่ปุ่น] [ภาษาอาราบิค] [ภาษารัสเซีย] [ภาษาฮินดู] [ภาษาเกาหลี] [ภาษาตุรกี] [ภาษาอินโดนีเซีย]
ผู้สร้าง: Android
ขนาด: 5.7MB
ชื่อแพคเกจ: com.android.vending.billing.InAppBillingService.LACK
Lucky Patcher เป็นแอพฯ ที่ให้คุณควบคุมการอนุญาตเข้าใช้งานแอพฯ ต่าง ๆ ที่คุณได้ติดตั้งไว้บน Android ของคุณ คุณสามารถลบโฆษณาที่มีมากเกินไป เปลี่ยนการอนุญาตเข้าใช้งาน สร้างตัวสำรองข้อมูลของแอพฯ ต่าง ๆ เป็นต้น พูดง่าย ๆ ก็คือ คุณต้องรูทอุปกรณ์ของคุณก่อนเพื่อที่จะเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เมื่อคุณเปิด Lucky Patcher ขึ้นมา คุณจะเห็นรายการทั้งหมดของทุกแอพฯ ที่ถูกติดตั้งบนอุปกรณ์นี้ คุณเพียงแค่ต้องแตะที่แอพฯ ที่คุณต้องการเพื่อดูว่ามีตัวเลือกอะไรอยู่บ้าง ได้แก่ ดูข้อมูลของแอพฯ ถอนการติดตั้ง ลบข้อมูลส่วนเพิ่มเติม และเข้าถึงเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ ได้
ดาวน์โหลด
โดยในบรรดาเครื่องมือพิเศษเหล่านี้ คุณจะได้พบกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเช่น ปิดการใช้งานโฆษณา และแม้แต่ใช้งานแอพฯ ในแบบที่โดยปกติคุณไม่สามารถทำได้ คุณยังสามารถสร้าง APK ที่ถูกปรับปรุงตามการใช้งานของคุณได้ด้วย
Lucky Patcher ให้คุณควบคุมแอพฯ ต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งอยู่บน Android ของคุณ โดยคุณจะต้องรูทอุปกรณ์ของคุณก่อนเพื่อที่จะเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของแอพฯ ส่วนใหญ่ที่ให้คุณควบคุมได้

Free

APK file

Download

How to Download & Install 9Apps

Click on download 9apps button anywhere on the page to download this application with one click. After downloading 9Apps.Com follow these steps if you have already ticked on Allowing Application install from unknown sources then proceed to step 4 directly

STEP 1: Go to Setting > Security

STEP 2: Check the option “Unknown Sources”

STEP 3: Tap OK on the prompt message

STEP 4: Go to download Location of 9apps

STEP 5: Click on install

STEP 6: After completing the installation process simply click on 9apps icon, all your files are one click ahead to download for free.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 votes, average: 4.50 out of 5)
lucky patcher ทุกเวอร์ชั่น apkลักกี้เพจเจอร lucky patcher ทุกเวอร์ชั่นล่าสุด โหลดlucky patcher แอพlucky patcher ลักกี้แพคเช่อ โหลด lucky patcher ดาวน์โหลด lucky patcher ฟรี โหลด lucky patcher apk lucky patcher ฟรี โหลด lucky patcherฟรี luckypatcherโหลด lucky patcher ภาษาอังกฤษ lucky patcherภาษาอังกฤษ lucky patcher ภาคภาษาอังกฤษ

Android Related

ES File Explorer